Vad är självhjälp?

Självhjälp är ett respektfullt sätt att vara i grupp och beröra det som man bär nära hjärtat. Det kan handla om relationer, sorg, uppväxtvillkor, arbetssituation eller annat som pågår i ens liv. Genom att mötas kring det som är angeläget hjälper man sig själv och andra att bli bärare av en varaktig kraft och förmåga till förändring. Självhjälp kan öka din livskunskap och bidra till din personliga utveckling. Hur och i vilken omfattning beror på vem du är och var du befinner dig just nu.

Självhjälp kan också ge dig ökad tillit till att dina erfarenheter är viktiga och fungera som en självstärkande kraft. Det viktigaste är kanske den egenmakt och förändringsvilja som ligger i att man söker sig till en självhjälpsgrupp och stannar kvar i den. Att gemenskapen i gruppen ger mig styrka att göra nödvändiga förändringar i mitt liv.

Om Självhjälpsgrupper

Här finns mycket mer att läsa om hur Självhjälpsgrupper fungerar hos oss.