Om självhjälpsgrupper

Självhjälpsgrupp

En Självhjälpsgrupp består av 6-8 personer som regelbundet samlas kring samma angelägenhet.

En angelägenhet är något som ligger dig varmt om hjärtat. Med utgångspunkt från den pratar gruppdeltagarna i tur och ordning. Samtalet sker utifrån en pedagogisk metod som kallas ”Rundan”, där man utgår från sig själv och talar i jag-form. Ingen avbryter eller kommenterar det som sägs, om inte den som talar ber om det. Man har inget taltvång.

Samtalsmetoden “Rundan”

Rundan är en pedagogisk samtalsmetod som kan sägas utgöra hjärtat i en Självhjälpsgrupp. 

Rundan innebär att ordet går runt i gruppen så att varje gruppdeltagare har möjlighet att tala fritt utan att övriga gruppdeltagare avbryter, invänder eller kommenterar det som sägs. Fördelen med att tala i rundor är att gruppen ger varje person tid och plats att uttrycka det den vill, känner och behöver utan att det ska värderas genom kritik eller bemötanden. I början kan det kännas konstigt att göra Rundan eftersom vi inte är vana vid att tala på det sättet. När man får tillfälle att tala under dessa omständigheter försvinner efter ett tag prestigen och kraven på att en ska säga det som man tror att andra vill höra istället för det man själv har som behov av att säga.



”Nu är den bästa tiden”.

Ord som kommer inifrån

Att tala på detta sätt gör att man bygger upp sig själv inifrån. Ord för ord, bit för bit, skapar man sig själv på nytt med hjälp av sin egen inre röst.

Istället för att leva sitt liv utifrån och in i blicken från andras ögon, tar man plats genom att sätta ord på sitt liv helt inifrån sig själv och sina egna förutsättningar. Detta sätt att tala skiljer sig från andra samtal vi har med vänner, nära och kära. I gruppen skapas en tillit genom att man både lyssnar och blir lyssnad på. Övriga deltagare bevittnar den personliga utveckling som sker i gruppen. I en Självhjälpsgrupp kan man vara anonym om man vill. Dessutom gäller tystnadslöfte för alla som deltar.

Gruppen är deltagarstyrd

De första gångerna gruppen träffas finns en Igångsättare med för att ge deltagarna stöd och för att förklara Solkattens riktlinjer och förhållningssätt.

När Igångsättaren avslutat sitt deltagande är gruppen deltagarstyrd. Alla beslut i gruppen tas gemensamt genom att var och en får säga sitt. Rundan är det pedagogiska hjälpmedel som underlättar det.


Erfarenhetsbaserad kunskap

Den kunskap som alstras i Självhjälpsgrupperna är erfarenhetsbaserad.

Den skiljer sig från fakta och förmedlad kunskap genom att den är unik och producerad inifrån oss själva. Det är en kunskap som människan själv slipar fram, inte fakta hämtat utifrån.



Ekonomin är inget hinder

Allt du betalar för att vara med är 10 kr/möte (och inte ens det om du inte kan).

Du bidrar med 10 kr innan/efter varje gruppmöte, som ekonomiskt stöttar drift och underhåll för Ljusglimtens verksamhet. Man skulle kunna se det som en symbolisk summa. Men samtidigt ska inte ekonomin vara ett hinder. Om du känner att 10kr blir för mycket för dig, behöver du såklart inte betala.