”Mitt i svårigheterna finns möjligheterna.” 

Albert Einstein

Om oss:

Självhjälpshuset Ljusglimten är en del av den ideella föreningen Omtanken som bildades i Helsingborg våren 2023. Vi samarbetar med Självhjälpshuset Solkatten i Göteborg som drivits sedan 1996. Solkatten har utbildat föreningens igångsättare och det är deras metod, material och erfarenheter vi använder oss av.

Vi organiserar självhjälpsgrupper både fysiskt och online.

Vi vill att du ska:

* Bli sedd och lyssnad på för den unika människa du är.
* Upptäcka glädjen och nyttan att göra din inre resa i självhjälpsgrupp.
* Upptäcka att du har alla svar inom dig och att du är experten i ditt liv.
* Känna trygghet i att skapa de förändringar i ditt liv som är rätt för dig.
* Växa i din egen takt i gemenskap med andra.
* Känna att du är regissör i ditt eget liv.

Vår vision

* Vi vill vara en mötesplats där människor ges möjlighet att hämta kraft och växa på egna villkor.
* Vi vill ge människor möjlighet att i process med andra bli bärare av en varaktig kraft och känna förmåga att skapa förändring i sitt eget liv.
* Vi vill ge människor tillgång till självhjälp i grupper för att på så sätt göra det möjligt för människor att nå sin fulla potential.